สื่อวีดิทัศน์

 mou ทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์ 
 แนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 Photo Book ผ้าซิ่นตีนจก  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่    วัดเหล่าป่าตาล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   ผ้าซิ่นตีนจก บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถวายกฐินพระราชทาน

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     คำกล่าวโอวาทคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4    สาธิตการใช้ Microsoft Teams เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (โดยใช้บัญชีบุคลากรและนักศึกษา ม.แม่โจ้)

 สาธิตการใช้งาน Microsoft Teams (โดยใช้บัญชีบุคลากร ม.แม่โจ้) เพื่อการประชุมออนไลน์    

 การปลูก "กาแฟแนวกันไฟ" ที่บ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   

  ผลงานนักศึกษา ยุวชนอาสาป้องกันไฟป่า "เพาะกล้าแล้วคืนสู่ป่าอีกครั้ง" 

  ผลงานนักศึกษา ยุวชนอาสาป้องกันไฟป่า "แนวป่ากล้วย=แนวกันไฟ"

  สายน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง   ผลงานนักศึกษา เรื่อง ประเพณีชิงเปรต วัดอุโมงค์  (สวนพุทธธรรม)”   ผลงานนักศึกษา เรื่อง เซรามิค Chic & Share

 ??Check in กาดแม่โจ้ 2477 #ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค  

 การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ รายได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(DC Doc Film) 

 ??Five Fight Covid Modelหยุดคิดเพื่อไปต่อ เราจะรอดไปด้วยกัน 


 
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก - ลดหมอกควัน
 เวทีสื่อสารเชิงประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่า :ปักจุด เปลี่ยนใจ เชียงใหม่ (จะไม่) คลุกฝุ่น ??   
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Wall Room (ช่วง Covid 2019) 


สื่อผลงานนักศึกษา สื่อวีดิทัศน์เพิ่มเติม