หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล


แผนการศึกษา (หลักสูตร 2561) Click ที่นี่ 

แผนการศึกษา (หลักสูตร 2566)  Click ที่นี่