ศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเตอร์เน็ท 

การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อดิจิท้ล ปี 2565

ศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่า E-Magazine


 ท้องถิ่นสู่แดนเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว แห่งเมืองเชียงใหม่

 M-U-T-E-L-U เครื่องรางนำโชค

 paradise-ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม


 วิถีท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรม แม่ฮ่องสอน

 แอ่วเหนือ ม่วนตี้เจียงใหม่

 วัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากล


การออกแบบสื่อศิลปวัฒนธรรม 


 วัฒนธรรมล้ำค่าชาวล้านนา-โคมล้านนา

 ฮักเมืองเหนือ แอ่วล้านนา

 ชีวิตความผูกพันกับสายน้ำ

 วัฒนธรรมอาหาร และวิถีชีวิต

 ประเพณีสงกรานต์


การสร้างสรรค์งานสื่อดิจิท้ล


 งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ของเชียงใหม่

 พิธีสืบชะตาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบสาน


การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อดิจิท้ล ปี 2564


ผลงานนักศึกษา E-book : Natural Healing ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ผลงานนักศึกษา E-book : Royal Food   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click


อานิสงฆ์ของการทำบุญตักบาตร (คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2564)ผลงานด้านการสื่อดิจิท้ลของนักศึกษา 


1.ป่าต้นน้ำ ป่าแห่งชีวิต ป่าต้นน้ำเมืองสะงะ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2.การสร้างสื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์แม่แช่ม

3.การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์สินค้า ของธุรกิจ Seeds Journey เครื่องเทศพื้นถิ่น

https://drive.google.com/drive/folders/1QV79Z4h-eZUf5Q-S_aujTdNzQqb44anb?fbclid=IwAR3zGo8b-QN2rcV2ycePAXs7ePev3umPDnu9ptvmTXut7mYhhepVFoCI3aY

4.การผลิตสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่

https://drive.google.com/drive/folders/17ezDZbc059JQG3U2ISqSQ06ZE9PaHIaQ?fbclid=IwAR3xOWhYWOQjpuvkjWuJh6wtexW--GgVXubCryn4FKE9g2J_zFejtFOPhFg

https://infocomm.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTk2OTY=

5.การผลิตสื่อส่งเสริมการขายน้ำพริกข่าบ้านนายามเย็น

https://drive.google.com/drive/folders/1rt9DXK1WGUupPrtGEmaK1QtazACrPgvu?fbclid=IwAR3U9o4QXr8948kqdhb7l23E40uY76lqzHPfx3gy17RDfif1n0U4717PrSE

6.หนังสือภาพ เกี่ยวกับการสร้างวิหาร วัดในจังหวัดสุโขทัย

https://drive.google.com/drive/folders/1WWdqqHCQHCN6-vBAa2eyb65ulQs7iEc4?fbclid=IwAR3U9o4QXr8948kqdhb7l23E40uY76lqzHPfx3gy17RDfif1n0U4717PrSE

  1. ย่ำขางภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

https://drive.google.com/drive/folders/1Wb3_pdWRcWdN61jZKb7MMUpgNt6gT_mN?fbclid=IwAR00U4eaiwlDD2eYVH3Wv-5NEA80oVHMIlktwY34PqACRCCNji3bMcXzSmw

 

  1. BIOCHAR เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

https://drive.google.com/drive/folders/19pZEETw9X4u28dAaRGSnrM1tDcWqYroT?fbclid=IwAR2PzawaznwkcsqF9XvAuxH0lVO_NZwJLqvI0v0RF5G8jaV83aBIrnbqC4E

  1. หนังสือภาพฟิล์ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางเรือด่วนเจ้าพระยา

http://online.anyflip.com/gtdxy/kuyi/mobile/index.html 

  1. Green Office : การแยกขยะ

https://drive.google.com/file/d/19LT62Md0KnEJeOoIxXSkSGrSdk0CJCmo/view?fbclid=IwAR3swZe5wzunDRzuwINvxyKkWBP7ffOQ_3ciQ1s2da0GCi2um1gMpaHFCKc

  1. พืชเบิกนำ ป้องกันไฟป่า

https://drive.google.com/file/d/1d112bMMhB46oYqxHdpIeKS9Uhqi9FGbM/view?fbclid=IwAR25PcWNKWAl4HlnOVSWt0R-fMOj12A-ghdZ3Yhb50wBVZgdfLJXlN0eGBU

  1. สติ๊กเกอร์ไลน์วัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1Qlqq-qRGktGJHW-102RgGSvzy3fMCv3A?fbclid=IwAR2RWJVAe9f3TOWLqbJuIygXa3xcrfJjx_8fXPdJLJJMOCZI23n_oFfQ824

  1. สื่อวิดีโอสาธิต เรื่อง...การตัดแต่งกิ่งลำไย

https://drive.google.com/file/d/1xdppr2EBPdX2Y6xajL8928J_0sXQB9jX/view?fbclid=IwAR3Y9PgE_oawtg46DrZEjPhWDbEQmbHlhSP2bIGz82boxiac-QR8LMoWj_0


 

1. การออกแบบ Motion Graphic ผลกระทบจากการทำลายและเผาป่า เพื่อเชิญชวนให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ 

2. ชื่อผลงาน : การผลิตภาพยนตร์สารคดี Stream of Change สายน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง  

3. ชื่อผลงาน : การผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. ชื่อผลงาน การผลิตสื่อวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ เที่ยวทางธรรม วีถีไทย เรื่อง วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ 

5. ชื่อผลงาน: การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สะท้อนการกินทิ้งกินขว้าง ให้เกิดขยะอาหาร something else ในโครงการ waste food 

6. ชื่อผลงาน หนังสือภาพ “Elephant POOPOOPAPER Park” จากมูลช้าง สู่ มูลค่า 

7. E-magazine กลิ่นอายบ้านจิม 

8. E-magazine ส่องเมืองลี้  

9. E-magazineมืองกันตัง 

10. E-magazine.กินแบบไทย 

11. E-magazineผ้าซิ่น 


ชื่อผลงาน : การผลิตภาพยนตร์สารคดี Stream of Change สายน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง  การออกแบบ Motion Graphic ผลกระทบจากการทำลายและเผาป่า เพื่อเชิญชวนให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้                Coffee E-MAGAZINE.pdf                                       mag.pdf                                                     Magazine_end.pdf                         นิตยสาร-DSLR-PHOTOGRAPHY.pdf

1. สารคดี เรื่อง "ดนตรีล้านนาแห่งยุคสมัย" 

2. infographic ด้านวัฒนธรรมเรื่องที่พักอาศัยแต่ละประเทศ 

3. infographic ด้านวัฒนธรรมเรื่องชุดประจำชาติ ของการประกวด MISS UNIVERSE แต่ละปี 

4. infographic ด้านวัฒนธรรมเรื่องต้นไม้ของคนยุคใหม่    

5. E-book วัดพระธาตุไฮสร้อย 

6. สารคดี เปิดเมิงไต บ้านเมืองปอน  

7. สารคดี เครื่องเงินภาชนะหลงยุค 

8. E-book วัฒนธรรมภาพลายไทย-ลายกระหนก 

9. สารคดีศิลปะการต่อสู้เจิงในอนาคต 

10. สารคดี สล่าผู้ทำให้ไม้มีชีวิต 


1. การผลิตสื่อสารคดีศิลปะภาพพิมพ์เมซโซทินท์ (Mezzotint) 

2. การผลิตสื่อวิดีโอสั้นสรุปการอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฏาน

3. การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการบริจาคร่างกาย 

4.การผลิตสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่ 

5.การผลิตสารคดีดนตรีแจ๊สเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของปอ ภราดล พรอำนวย 

6.การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสะท้อนคุณค่าชีวิตลูกเมียน้อย เรื่อง Heart 

7.การผลิตสื่อวิดีโอ (Motion Graphic) รณรงค์การรับเลี้ยงสุนัขจรจัด โดยมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม 

8. การออกแบบสื่อส่งเสริมการตลาดร้าน Nayow Dog Cafe Chiangmai 

9. การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แบรนด์เสื้อผ้าร้าน Bird Shop  

10. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วัดพระธาตุไฮสร้อย 

11.การออกแบบหนังสือภาพ Amazing Chiang Mai Celadon by Tassanee 

12.การผลิตสื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

13.การผลิตสารคดีดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

   
 ผลึกความคิดเกี่ยวกับทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
ข้อมูล :