คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "Creative" โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 "พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ" CHIANGMAI NEXT นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
  ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม.........click

ตารางกิจกรรมอาสาพัฒนาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563

ประกาศทั่วไป
สหกิจศึกษา
ทุนการศึกษา
  • ประกาศทุน