ประกาศข่าวทุนการศึกษา
ลำดับ ประเภททุนการศึกษา รายละเอียดทุน ระยะเวลา
1 ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษา 2566 (เทอม 1/2566)   รายละเอียดเพิ่มเติม  
2

ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566    

รายละเอียดเพิ่มเติม หมดเขต 14 กรกฎาคม 66

2 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา คณะสารสนเทซศและการสื่อสาร  2/2565 ายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง-รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (2/2565)   รายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 1 ธันวาคม 65

4 ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง-รับสมัครทุนการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา-2565 (2/2565)   รายละเอียดเพิ่มเติม หมดเขต 23 พฤศจิกายน 65
แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอรับทุน
5

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 ทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
  • ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

ขั้นตอนการขอรับทุนแบบออนไลน์

ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
7 ทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม  ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564