คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 บริเวณอาคารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 9:13:57     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร :

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ฯ  หลังจากที่ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) บริเวณอาคาร 75 ปีแม่โจ้  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด