คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุดหมดสภาพ  จำนวน 54 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 ก.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ link   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค.64

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2564 16:31:12     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 755

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) & TRIS ซึ่งมีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม แนวคิด 3 Horizons of growth การพัฒนานวัตกรและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมภายใต้ความท้าทายเชิงพาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
9 พฤศจิกายน 2566     |      343
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย เนื่องในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 ตุลาคม 2566     |      864