คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  เป็นตัวแทนคณะฯ ในการวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางสาวปพิชญา  บัวดอกตูม  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประสบอุบัติเหตุขับขี่จักรยานยนต์แฉลบล้ม จนเสียชีวิต ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษารายดังกล่าวด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2565 18:36:12     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 42

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพสกนิกรชาวแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565     |      14
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับโครงการอบรม โครงการสานต่องานที่พ่อทํามุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สํานักงานอําเภอสันทราย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สโมสรลูกเสือนานาชาติเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตําบลป่าไผ่ สถานีตํารวจภูธรแม่โจ้ สถานีตํารวจภูธรสันทราย ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลป่าไผ่ โรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และชุมชนบ้านโปง โดยมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น บรรยายศาสตร์พระราชาด้านการปลูกป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ จํานวน 2,000 ต้น กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จํานวน 10,000 ตัว กิจกรรมการสาธิตและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ค่ายแทนคุณ)
10 สิงหาคม 2565     |      15
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารทีม บริหารงาน และเรื่องส่วนตัว อย่างมีแผนการในหัวข้อ Thinking VS Being: Building an Agile Culture
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารทีม บริหารงาน และเรื่องส่วนตัว อย่างมีแผนการในหัวข้อ Thinking VS Being: Building an Agile Cultureโดยดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ประธานคณะทำงานพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ้บรรยายสรุปข้อมูลและแนวทางย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมกันวางแผนการทำงานและกำหนด OKRs ในมุมมองและบทบาทของสมาชิกในย่านฯ อีกด้วย หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบมรมของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ คลิก https://www.facebook.com/photo?fbid=189531870140224&set=a.170411232052288หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาสินทรัพย์ด้านกำลังคนในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] หรือ NIA  ดำเนินการศึกษาโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้#NIA#MJU#MAEJOUNIVERSITY#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#เกษตร#อาหาร#FOOD#agriculture#Future#Innovation#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ#แม่โจ้#ย่านนวัตกรรม
8 สิงหาคม 2565     |      22
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร วางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  เป็นตัวแทนคณะฯ ในการวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางสาวปพิชญา  บัวดอกตูม  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประสบอุบัติเหตุขับขี่จักรยานยนต์แฉลบล้ม จนเสียชีวิต ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษารายดังกล่าวด้วย
5 สิงหาคม 2565     |      43