คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี แก่ นางสาวเจนนิสา ธงชัย นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 10,000 บาท ณ ห้อง IC103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการรับมอบทุนดังกล่าว

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2565 22:51:55     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 421

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประกาศ อื่นๆ

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) & TRIS ซึ่งมีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม แนวคิด 3 Horizons of growth การพัฒนานวัตกรและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมภายใต้ความท้าทายเชิงพาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
9 พฤศจิกายน 2566     |      345
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย เนื่องในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 ตุลาคม 2566     |      865