คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ

      โอกาสของการพัฒนาตนเองเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Train the Trainer to be AgBioTech Advisors) มาถึงแล้วโดย  NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Train the Trainers to be AgBioTech Advisor) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ หรือ AgBioTech Incubation 2023

         หลักสูตร AgBioTech Advisor พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น “ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” เปิดมุมมองความเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้ธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสตาร์ทอัพให้มีทักษะที่จะไปบ่มเพาะสตาร์ทอัพและสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป ผ่านกระบวนการ Learn - Unlearn - Relearn ให้มีความรู้ความเข้าใจใน 4 มิติ ได้แก่

  1. 1. สร้างความเข้าใจการทำสตาร์ทอัพเกษตรระดับนานาชาติ (Global Startup Mindset)
  2. 2. สร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
  3. 3. พัฒนาทักษะพื้นฐานและการฝึกฝนสําหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Mentoring & Counseling Skill)
  4. 4. สร้างความเข้าใจในการดําเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Incubation Management)

      หากคุณพร้อมในการร่วมปั้น AgBioTech Startup ให้เป็นผู้นำการพลิกโฉมภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 66 ทางhttps://forms.gle/7kz1WcorxCjPLkLc8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณมณฑา ไก่หิรัญ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  โทร. 081-372-9163 อีเมล montha@nia.or.th

 

 ผศ.ดร. ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 096-356-2974 อีเมล napat_r@mju.ac.th

#NIA #MaejoUniversity #AgBiotechStartup #AgBiotechIncubation #StartupThailand #AgBioTechAdvisor #สตาร์ทอัพเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2566 11:51:56     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 238

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร Innovation Management Professional (IOM-Certified Program): นักบริหารนวัตกรรมองค์กร โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) & TRIS ซึ่งมีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม แนวคิด 3 Horizons of growth การพัฒนานวัตกรและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมภายใต้ความท้าทายเชิงพาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
9 พฤศจิกายน 2566     |      344
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย เนื่องในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในวัน “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 ตุลาคม 2566     |      865