คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
ขอแสดงความยินดีกับทีมหนังสั้น Please See us ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จาก ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ควบคุมการสร้าง) และ อาจารย์เชวง ไชยวรรณ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (ผู้กำกับภาพยนตร์) เป็นตัวแทน ทีมหนังสั้น Please See us ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ เข้ารับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564 ในงานประกวดผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จาก ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สโมสรทหารบก  โดยผลงานภาพยนตร์สั้น Please…See Us เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ และชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ผ่านกระบวนการ Movie base learning เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้รับสาร ได้เข้าใจ รู้สึก และลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดย คุณไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล รัตน์ เปสตันยี กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “หนังทรงพลังเรื่องนี้สะท้อนถึงสภาวะการถูกบีบบังคับที่คนตัวเล็ก ๆ ได้ถูกกระทำโดยภาครัฐ ผ่านภาษาภาพยนตร์ที่สงบเยือกเย็น เหมือนความนิ่งเงียบ...ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามา.
ปรับปรุงข้อมูล : 16/7/2566 10:48:14     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2327

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” .
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดงาน มหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Avenue โซน A โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมร่วมเวทีเสวนาพิเศษ ในประเด็นความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่-เวทีเสวนาพิเศษ ความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ ภายใต้แนวโดยคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และ CEO บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร และนายวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท) โดยมีนายมาฬิศร์ เชยโสภณ เป็นผู้ดำเนินการเวทีเสวนา-บูธคนหลังกำแพง ที่ออกไปประกอบอาชีพต่างๆ มาแสดงผลงานในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในด้านศิลปะ การแสดง อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  -บูธหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อาทิ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด มูลนิธิมาดามแป้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิบ้านพระพร รายการอร่อยเลิศกับคุณหรีด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ฯลฯ - บูธร้านหับเผย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและการแสดงความสามารถจากผู้ต้องขังของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ เป็นต้น
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จับมือ Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. จัดอบรมรู้เท่าทันข้อมูลยุคเอไอ
เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโคแฟคเสริมพลังพลเมืองเพื่อสังคมสุขภาวะยุคดิจิทัล: โคแฟคแสงเหนือรู้ทันข้อมูลยุคเอไอ จัดโดย Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 400 คน กิจกรรมดังกล่าว มีคุณธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้แนะนำรูปแบบของข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนที่เกิดจากมนุษย์และเกิดจากการใช้ AI สร้าง เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทัน รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล เช่น Bard, Gemini Pro และ SynthID นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกการเช็คข่าวโดยการใช้ไลน์แชทบอท @cofact เพื่อเช็คข้อมูลข่าวลวงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      146