คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ขอแสดงความยินดีกับทีมแสงเหนือ นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากผู้สมัครทั่วประเทศ ในการแข่งขันชนช้างกราฟิกดีไซน์ ปีที่ 9 เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดรับสมัคร ทั้งนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ในรูปแบบการแข่งขันทักษะด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ เพื่อพัฒนาการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ นำไปพัฒนาทักษะและประสบการณ์การออกแบบที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ระหว่างนักออกแบบและชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มกับให้สินค้าและบริการ ซึ่งชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง

ในการแข่งขันชนช้างกราฟิกดีไซน์ครั้งนี้ ทีมแสงเหนือ ม.แม่โจ้ 1 ในผู้เข้ารอบ ประกอบด้วย นางสาวอภิษฎา อินตา, นายพัทธดนย์ ชุนนะวรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้เข้านำเสนอผลงานด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์จำนวน 25 ทีม ซึ่งมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ประธานคณะกรรมการตัดสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ นักออกแบบตัวอักษร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชา ครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนายวีรภัทร สุธรางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ทั้งนี้ 10 ทีมที่เข้ารอบ จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 และวันที่ 24 มีนาคม 2567 และจะคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 8/3/2567 10:47:30     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1062

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก 2 ใบประกาศคือ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop และ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Illustrator
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - นางสาวรุจิรา พรมจาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Design Creator Competition และผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก 2 ใบประกาศคือ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop และ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Illustrator ด้วยการสนับสนุนการสอบโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT)ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ (Authorized Training) จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา - นายนนทพันท์ วรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop ได้คะแนนมากถึง 907 /1000 คะแนน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมากับทาง ARIT ด้วยเช่นกัน การได้รับใบประกาศนียบัตรนี้เป็นการรับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ ซึ่งประกาศนียบัตรนี้จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการว่า ผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับประกาศนียบัตรนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง
23 เมษายน 2567     |      90
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษา (สายวิชาการ)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษา (สายวิชาการ) โดยมี นางปนัดดา ธีระเชื้อ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสันทราย เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะสารสนเทซศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในส่วนงานกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ ตำแหน่ง หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสาวกชสร จินดารัตน์ ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มาร่วมแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ อีกด้วย
4 เมษายน 2567     |      588
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ รายการสถานีฝุ่น จัดกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5" ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
#สถานีฝุ่นลุ่มน้ำโขง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ รายการสถานีฝุ่น จัดกิจกรรม เวทีเสวนา  หัวข้อ  "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5"  ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ รายการสถานีฝุ่น  ภายใต้ความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ,สสส. และไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม เวทีเสวนา  หัวข้อ  "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5"  ผ่านระบบออนไลน์  ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ หัวหน้าโครงการธรรมชาติปลอดภัย แม่แจ่ม:แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล,นายวิโรจน์ หมอกใหม่ ผู้ใหญ่บ้านสันเกี๋ยง หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม / ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,นายบุญมา ฟองตา ผู้ใหญ่บ้านแม่ปาน หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม / ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,ดร.พร้อมพล สัมพันธโน นายกสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.),นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง,พลเอกวินัย ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชา วุฒิอาสาธนาคารสมองสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตเจ้ากรมสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และนายภุชงค์ อินสมพันธ์ ตำแหน่ง อนุคณะกรรมการ คทช.จังหวัดเชียงใหม่ และ อนุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์  เจริญกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทาง เพจรายการสถานีฝุ่น และ youtube/dust station ถ่ายทอดสดจากห้องStudio คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสายตรงจากพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่#สถานีฝุ่น#เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
4 เมษายน 2567     |      912